Esports a L'Escala

Avís legal

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta web, així com de tots els elements continguts a l’esmentada web. S’incloen tots els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i de qualsevol altre material. Són propietat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala.
Si les condicions detallades no són de la seva conformitat no faci cap ús de la web, ja que qualsevol ús que en faci dels continguts o serveis inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest document.
La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’usuari del mateix i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses, que poden ser modificades per part del propietari.
Tot aquest material està a l’empara de la legislació vigent de protecció de la propietat intel·lectual.  L’Àrea d’Esports de L’Ajuntament de L’Escala es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat de la pàgina web www.esportslescala.cat.

Àrea d’Esports
Ajuntament de L’Escala
CIF: P1706800H
Rusiñol, 4
17130 L’Escala
Telèfon: 972 772951
esports@lescala.cat

Condicions d'ús

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala.
La informació que es facilita no potser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, incloent-hi la gratuïta. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda a la seva web. Caldrà, però, atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats o no per causes alienes a nosaltres.
Així mateix l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala no serà responsable de:
No garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics.
D’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions del servei web.
Dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet.
Dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Àrea d’Esports de L’Escala.
De la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta administració.
No garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. Quan sigui possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i  continguts del web. També a modificar l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Accés i utilització de part de l'usuari

L’accés a la web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió i utilització de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada usuari.
L’accés a la web no suposa cap mena de relació comercial ni contractual, entre la www.esportslescala.cat i l’usuari d’aquesta.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que ens comuniqui i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis i de no fer-los servir per difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
S’abstindrà d’introduir en la xarxa virus informàtics o executar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors i danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de www.esportslescala.cat o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que es confirmi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, amb el que això implica per l’usuari.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.