Camp de Futbol

Recta final de les obres de substitució de la gespa natural.
Recta final de les obres de substitució de la gespa natural, per gespa artificial de nova generació, del Camp de Futbol Nou Miramar a L’Escala.
Seguint la reglamentació específica i considerant l’espai existent, les dimensions finals del camp de futbol, seran d’un camp de 105 x 63 metres amb unes zones de  protecció en les parts posteriors d’1,55 metres i en les parts laterals de 2,55 metres.
El camp tant servirà per a la pràctica de futbol 7 com de futbol 11. Pel que fa al futbol 7, seguint també la reglamentació específica i considerant l’espai existent, s’implantaran dos camps de 35 metres d’amplada per 60 metres de longitud.
Els treballs de substitució, consisteixen a realitzar:
– L’excavació i el terraplenat del terreny.
– Compactació i anivellació de la superfície de camp.
– Instal·lació de la xarxa de drenatge i reg.
– Reubicació dels elements de protecció, seguretat i d’equipament.
– Pavimentació perimetral. Substitució del paviment de formigó.
– Col·locació de la làmina impermeabilitzant i la base elàstica.
– Instal·lació de la gespa artificial de nova generació, de 35 mm.
– Marcatge de línies i col·locació de l’equipament esportiu.