Esports L'Escala
Ajuntament de L’Escala

Patronat d’Esports

El Patronat Municipal d’Esports de L’Escala conscient que la pràctica esportiva ha esdevingut un fenomen social i un instrument de relació, de formació, d’equilibri i d’integració de les persones en el món que les envolta, ofereix a tota la població, una àmplia gamma d’activitats per atendre les necessitats de la pràctica física i esportiva en tots els seus àmbits.

Som l’entitat municipal encarregada de realitzar la tasca de foment i promoció de l’activitat física i esportiva al municipi. També facilitem la utilització preferent de les instal.lacions esportives municipals, amb finalitat competitiva, formativa i/o d’oci, a tots els veïns de L’Escala.

Potenciem les relacions amb les institucions i organismes de caràcter supramunicipal en vista a la promoció, pràctica i foment de l’activitat física, l’esport i les instal·lacions esportives. Donem suport a les entitats esportives locals mitjançant convenis de col.laboració per la promoció d’actes, esdeveniments i escoles esportives de forma conjunta.

Seu del Patronat d'Esports
Esports L'Escala
Patronat d’Esports de L’Escala

La Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan executiu que, sota la presidència de l’alcalde de L’Escala, regeix el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala. Té personalitat jurídica pròpia.
Està integrada per membres de diferents institucions, entitats i clubs esportius del municipi vinculades amb les finalitats i objectius del Patronat Municipal d’Esports de L’Escala.


Alcalde – President

Sr. Víctor Puga (PSC) 

Ajuntament

Sr. Anton Brugués (Tècnic)
Sr. Agustí García (Secretari)

Representants polítics.

Sr. Josep Bofill (PSC)
Sr. Robert Figueres (PSC)
Sr. Robert Bosch  (CIU)
Sra. Etna Estrems  (ERC)
Sr. Joan Ball.llosera  (PPC) 
Sr. Àngel Rodríguez  (ICV)

Clubs i tècnics.

Sr. Josep Ll. López (Tennis)
Sra. Roser Gou (Futbol)
Sr. Gregori Ribas (Bàsquet)
Sr. Xavi López (Club Nàutic)
Sr. David González (CER)

Patronat d'Esports de L'Escala