Instal.lacions esportives

La xarxa d’equipaments del Municipi és gestionada pel Patronat Municipal d’Esports de L’Escala, per fer possible que la pràctica esportiva es dugui a terme d’una manera propera i a l’abast de tota la població. El nostre objectiu és facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals a totes les entitats, associacions, clubs i usuaris del municipi de L’Escala.

Els objectius

Gestionar la planificació, l’administració i el manteniment preventiu i normatiu per garantir el bon funcionament de les intal.lacions esportives.

Adaptar l’actual xarxa d’equipaments esportius per adaptar-se a les noves necessitats de la demanda i garantir una pràctica esportiva de qualitat, amb l’adequació, remodelació o millora dels espais esportius que així ho requereixin.

Realitzar o supervisar les actuacions necessàries per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic dels equipaments esportius.

Garantir la realització de les actuacions necessàries per assegurar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives municipals.

Realització de les actuacions de millora en els equipaments esportius del municipi per adaptar-se a les noves necessitats de la demanda i garantir una pràctica esportiva de qualitat.


Pavelló d’Esports

Instal.lacions esportives a L'Escala. Pavelló d'Esports.
C/ Rusiñol, 4 – Telèfon 972 772951

Camps de Futbol

Equipaments esportius a L'Escala. Camp de futbol.
C/ Àncora s/n – Telèfon 972 772951

Pistes de Tennis

Equipaments esportius a L'Escala. Pistes de tennis.
C/ Escorxador 79 – Telèfon 972 770138

Sala de Tennis Taula

Instal.lacions esportives a L'Escala. Sala de Tennis de Taula.
C/ Rusiñol, 4 – Telèfon 972 774848

Els rocòdroms

Instal.lacions esportives a L'Escala. Rocòdroms.
C/ Rusiñol, 4 – Telèfon 972 772951


Piscina Climatitzada

Equipaments esportius a L'Escala. Climatitzada.
C/ Rusiñol, 1 – Telèfon 972 775132


Pistes exteriors

Equipaments esportius a L'Escala. Plaça Catalunya.
Plaça Catalunya – C/ Camí Ample s/n

L’Skatepark

Equipaments esportius a L'Escala. L'Skate.
Aparcament del Pavelló – C/ Rusiñol, 4